НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР, відповідно до статті 18 Закону України «Про професійно-технічну освіту» відноситься до навчальних закладів, що здійснюють професійно-технічне навчання та має статус професійно-технічного навчального закладу першого атестаційного рівня.

Навчальний центр здійснює прийом слухачів, відповідно до Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 N 1117, Національний класифікатор України ДК 003: 2010 «Класифікатор професій» та, згідно, отриманої ліцензій за Наказом МОН № 1373-л від 20.07.2018р. для здійснення діяльності з надання освітніх послуг на здійснення професійно-технічного навчання або підвищення кваліфікації за професією «Охоронець» ДСПТО 5169-ОК.74.60-2014 по 1-4 розряду.

Програма підготовки

01

основи правових знань

02

основи галузевої економіки і підприємництва

03

інформаційні технології

04

основи криміналістики

05

охорона об'єктів

06

технічна безпека

07

теоретичний курс по застосуванню спеціальних засобів або вогнепальної зброї

08

основи психологічної підготовки

До складу навчальної програми входить проходження слухачами виробничого навчання та виробничої практики.

Виробниче навчання слухачів проводиться на полігонах, тренажерах, безпосередньо на спеціально виділених робочих місцях в підрозділах ДК «Легіон» або на відповідній базі інших замовників на навчання.

Виробнича практика слухачів проводиться безпосередньо на робочих місцях в підрозділах ДК «Легіон» або на базі інших замовників на навчання з метою удосконалення отриманих знань, умінь і практичних навичок, необхідних для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленого державними стандартами, а також з метою забезпечення їх соціальної , психологічної та професійної адаптації в трудових колективах.

Підготовка та підвищення кваліфікації охоронців

Прийом на навчання слухачів здійснюється протягом календарного року за угодою з юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу, згідно з Правилами прийому та обмеженнями визначеними відповідно до ст.11 Закону України «Про охоронну діяльність»:

 1. Персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, які уклали трудовий договір з підприємством і подали документи, вони:
 • не перебувають на обліку в органах охорони здоров’я з приводу психічного захворювання, алкоголізму чи наркоманії;
 • не мають непогашеної або не знятої судимості за вчинення умисних злочинів;
 • не мають обмежень, встановлених судом щодо виконання покладених на них функціональних обов’язків;
 • не имеют ограничений по состоянию здоровья для выполнения функциональных обязанностей;
 • зареєстровані за місцем проживання в установленому законодавством порядку.

Навчальний центр укладає договір на навчання, з охоронними підприємствами або фізичними особами, які бажають пройти навчання (професійну підготовку) або підвищити кваліфікацію за фахом «Охоронець» ДСПТО 5169-ОК.74.60-2014 по 1-4 розряду. Отримання професійно-технічної освіти в навчальному центрі здійснюється за денною формою навчання.

Терміни навчання за професією "Охоронець"

Терміни навчання за професією охоронець згідно навчальних планів по професії «Охоронець» ДСПТО 5169-ОК.74.60-2014 становить:

Охоронець
1 розряду

126 годин (4 тижні)

Охоронець
2 розряду

106 годин (4 тижні)

Охоронець
3 розряду

138 годин (4 тижні)

Охоронець
4 розряду

114 годин (4 тижні)

Можливо навчання відразу на 3 розряд:

Охоронець
1-2-3 розряд

334 години (10 тижнів)

Навчання в Навчальному центрі завершується Державною кваліфікаційною атестацією.

Випускнику навчального центру, який успішно пройшов Державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «Кваліфікований робітник» за набутою професією відповідної кваліфікації (розряду) з Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 N1341 і видається документ про професійно-технічну освіту державного зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України – «Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації» – охоронець відповідного розряду – діючий на території України, який є основним документом про професійну освіту при працевлаштуванні за вказаною спеціальністю.

Перелік документів для зарахування на навчання:

 • Заява або лист-заяву на навчання від організації;
 • Паспорт і його копію;
 • Ідентифікаційний код персони і його копію;
 • Документ про освіту та його копію (за умови підвищення кваліфікації надати «Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації» попередньої кваліфікації);
 • Довідка про відсутність судимості та її копію;
 • Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду і його копію;
 • Медична довідка про проходження обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і його копію;
 • Медична довідка та її копію;
 • Анкета слухача;
 • 2 фотографії «3х4»;

Оплата за навчання проводиться після перевірки документів і співбесіди.

Контактна інформація: (048) – 787-38-60

Хочете отримати консультацію?