Пультовая охрана
+38 (048) 787-92-89
Физическая охрана
+38 (048) 787-38-60
Расчёт стоимости подготовки
Рассчитать

Федерация профессионалов безопасности Украины


Главная > Подготовка и переквалификация охранников

Подготовка и переквалификация охранников

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР відповідно до статті 18 Закону України «Про професійно-технічну освіту» відноситься до навчальних закладів, що здійснює професійно-технічне навчання і має статус професійно-технічного навчального закладу першого атестаційного рівня.

Навчальний центр здійснює прийом слухачів відповідно до Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 N 1117, Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та за умови отримання ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг на здійснення професійно-технічного навчання або підвищення кваліфікації за професією «Охоронник» ДСПТО 5169-ОК.74.60-2014 по 1-4 розряду.

Прийом на навчання слухачів здійснюється упродовж календарного року відповідно угод з юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу, згідно з правилами прийому та обмеженнями визначеними відповідно до ст.11 Закону України «Про охоронну діяльність»:

1. Персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір із суб’єктом господарювання та подали документи, що вони:

 • не перебувають на обліку в органах охорони здоров’я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії;
 • не мають непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів;
 • не мають обмежень, встановлених судом щодо виконання покладених на них функціональних обов’язків;
 • не мають обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків;
 • зареєстровані за місцем проживання в установленому законодавством порядку.

Навчальний центр укладає Договір на навчання, з охоронними підприємствами або фізичними особами, які виявили бажання пройти навчання (професійну підготовку) або підвищити кваліфікацію за професією «Охоронник» ДСПТО 5169-ОК.74.60-2014 по 1-4 розряду. Здобуття професійно-технічної освіти у навчальному центрі здійснюється за денною формою навчання.

У план навчання входять загально-професійна, загально-теоретична і професійно-практична підготовки (виробниче навчання та виробнича практика), за наступною програмою:

 • основи правових знань;
 • основи галузевої економіки і підприємництва;
 • інформаційні технології;
 • основи криміналістики;
 • охорона об’єктів;
 • технічна безпека;
 • теоретичний курс із застосування спеціальних засобів або вогнепальної зброї;
 • основи психологічної підготовки;
 • охорона праці.

До складу навчальної програми входить проходження слухачами виробничого навчання та виробничої практики.

Виробниче навчання слухачів проводиться на полігонах, тренажерах, безпосередньо на спеціально виділених робочих місцях.

Виробнича практика слухачів проводиться безпосередньо на робочих місцях з метою удосконалення здобутих знань, умінь і практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, установленого державними стандартами, а також з метою забезпечення їх соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.

Термін навчання за професією охоронець згідно навчальних планів за професією «Охоронник» ДСПТО 5169-ОК.74.60-2014 складає:

 • Охоронник 1 розряду -126 години (4 тижні)
 • Охоронник 2 розряду -106 години (4 тижні)
 • Охоронник 3 розряду - 138 годин (4 тижні)
 • Охоронник 4 розряду – 114 годин (4 тижні)

Навчання у навчальному центрі завершується Державною кваліфікаційною атестацією.

Випускникові навчального центра, який успішно пройшов Державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії, групи) за Національною рамкою кваліфікацій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року N 1341 і видається документ про професійно-технічну освіту державного зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України – «Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації» Охоронник відповідного розряду - державного зразка, що діє на території України, який є основним документом про професійну освіту при працевлаштуванні за вказаною спеціальністю.

Перелік документів для зарахування на навчання:

 • Лист-заява на навчання від організаці
 • Паспорт та його копію
 • Ідентифікаційний код персони і його копію
 • Документ про освіту та його копію
 • Довідка про відсутність судимості та її копію
 • Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду та його копію
 • Медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів та його копію
 • Медична довідка та її копію
 • Анкета слухача
 • 2 фотографії «3х4»

Оплата за навчання вноситься після перевірки документів та співбесіди.

Контактна інформація: Секретар Приймальної - (048) 730-40-63

Оставить заявку

Проконсультируйтесь
с нашим инженером.
БЕСПЛАТНО!

Консультация
eсть вопросы ?
задайте их нашему менеджеру
048 783-1-783
|
048 787-92-89 Расчитать стоимость услуги