Расчёт стоимости подготовки
Рассчитать

Федерация профессионалов безопасности Украины


Главная > Подготовка и переквалификация охранников

Подготовка и переквалификация охранников

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ГРИФ» відповідно до статті 18 Закону України «Про професійно-технічну освіту» відноситься до навчальних закладів, що здійснює професійно-технічне навчання і має статус професійно-технічного навчального закладу першого атестаційного рівня.

Навчальний центр «Гриф» здійснює прийом слухачів відповідно до Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 N 1117, Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та за умови отримання ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг на здійснення професійно-технічного навчання або підвищення кваліфікації за професією «Охоронник» ДСПТО 5169-ОК.74.60-2014 по 1-4 розряду.

Прийом на навчання слухачів здійснюється упродовж календарного року відповідно угод з юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу, згідно з правилами прийому та обмеженнями визначеними відповідно до ст.11 Закону України «Про охоронну діяльність»:

1. Персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір із суб’єктом господарювання та подали документи, що вони:

 • не перебувають на обліку в органах охорони здоров’я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії;
 • не мають непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів;
 • не мають обмежень, встановлених судом щодо виконання покладених на них функціональних обов’язків;
 • не мають обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків;
 • зареєстровані за місцем проживання в установленому законодавством порядку.

Навчальний центр «Гриф» укладає Договір на навчання, з охоронними підприємствами або фізичними особами, які виявили бажання пройти навчання (професійну підготовку) або підвищити кваліфікацію за професією «Охоронник» ДСПТО 5169-ОК.74.60-2014 по 1-4 розряду. Здобуття професійно-технічної освіти у навчальному центрі здійснюється за денною формою навчання.

У план навчання входять загально-професійна, загально-теоретична і професійно-практична підготовки (виробниче навчання та виробнича практика), за наступною програмою:

 • основи правових знань;
 • основи галузевої економіки і підприємництва;
 • інформаційні технології;
 • основи криміналістики;
 • охорона об’єктів;
 • технічна безпека;
 • теоретичний курс із застосування спеціальних засобів або вогнепальної зброї;
 • основи психологічної підготовки;
 • охорона праці.

До складу навчальної програми входить проходження слухачами виробничого навчання та виробничої практики.

Виробниче навчання слухачів проводиться на полігонах, тренажерах, безпосередньо на спеціально виділених робочих місцях у підрозділах ПП ОДБ «Гриф» або на відповідній базі інших замовників на навчання.

Виробнича практика слухачів проводиться безпосередньо на робочих місцях у підрозділах ПП ОДБ «Гриф» або на базі інших замовників на навчання з метою удосконалення здобутих знань, умінь і практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, установленого державними стандартами, а також з метою забезпечення їх соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.

Термін навчання за професією охоронець згідно навчальних планів за професією «Охоронник» ДСПТО 5169-ОК.74.60-2014 складає:

 • Охоронник 1 розряду -126 години (4 тижні)
 • Охоронник 2 розряду -106 години (4 тижні)
 • Охоронник 3 розряду - 138 годин (4 тижні)
 • Охоронник 4 розряду – 114 годин (4 тижні)

Навчання у навчальному центрі завершується Державною кваліфікаційною атестацією.

Випускникові навчального центра, який успішно пройшов Державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії, групи) за Національною рамкою кваліфікацій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року N 1341 і видається документ про професійно-технічну освіту державного зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України – «Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації» Охоронник відповідного розряду - державного зразка, що діє на території України, який є основним документом про професійну освіту при працевлаштуванні за вказаною спеціальністю.

Перелік документів для зарахування на навчання:

 • Лист-заява на навчання від організаці
 • Паспорт та його копію
 • Ідентифікаційний код персони і його копію
 • Документ про освіту та його копію
 • Довідка про відсутність судимості та її копію
 • Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду та його копію
 • Медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів та його копію
 • Медична довідка та її копію
 • Анкета слухача
 • 2 фотографії «3х4»

Оплата за навчання вноситься після перевірки документів та співбесіди.

Контактна інформація: Секретар Приймальної НЦ «Гриф» - (048) 730-40-63

Оставить заявку

Проконсультируйтесь
с нашим инженером.
БЕСПЛАТНО!

Консультация
eсть вопросы ?
задайте их нашему менеджеру
048 787-92-89
|
094 948-22-89 Расчитать стоимость услуги